1 2010

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ISTORIJA

NOMINACIJE ZA DISKOBOLOS
GLAVNE NAGRADE
PO KATEGORIJAMA

PROIZVODNJA
USLUGE
DRUŠTVENE DELATNOSTI
OBRAZOVANJE
UPRAVLJANJE
FINANSIJE
ZDRAVSTVO

WEB OSTVARENJA
PROJEKTOVANJE

Proizvodnja
 1. Alltech Serbia, AD Senta - Postrojenje za prečišćavanje otpadne vode
 2. INTEGRA Solutions, Beograd - Izgradnja linije za SMT montazu visokog kapaciteta
 3. Saga d.o.o. Beograd - DMS rešenje u Službenom listu Crne Gore
 4. Musala Soft Ltd, Sofia - Migration and Modernization of a Business Critical Information System in E. Miroglio
 5. FrVlad Digital Hagiography Studio, New York - Digital Hagiography Studio
 6. KOTOS, Osjek - OSJEČKI TELEFONSKI TURISTIČKI VODIČ
 7. Pro-Bit, Beograd - Implementacija PRO3.PROIZVODNJA poslovno-informacionog sistema u preduzeću KNOTT Autoflex YUG
 8. Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica, Subotica - Online konfigurator za termoizolaciju i dekoraciju građevinskih objekata
 9. PLUS BM SOFT D.O.O Niš - PLUSBMS ERP poslovni softver

  Gore

Usluge

 1. Easy Innova Spain, Parc Cienti­fic i Tecnologic de la Universitat de Girona Edifici Jaume Casademont, e-hitchhiking - carpooling
 2. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Beograd - Elektronske matične knjige
 3. Mellon Transaction Technologies, Novi Beograd – Collections
 4. UNIQA osiguranje, Beograd – MeteoUNIQA
 5. Mag informatika, Zagreb - MAG-ERA – online evidencija radnika i radnog vremena
 6. Mediterranean Dealmaker, Jagodina, - Međunarodni Poslovni Klub
 7. e-dućan, Beograd - komercijalni Internet portal
 8. Strategic Attention Management S.L. Parc Cientific i Tecnologic de la UdG, Spain - iSAC public attention system

  Gore
Društvene delatnosti
 1. Pravosuđe, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd - Tok predmeta
 2. MUP RS, Beograd - Druga generacija biometrijskih pasoša - EAC pasoši
 3. e@SY Connects, Great Britain - Neighbourhood Watch solution
 4. Comune di Prato, Italy - Forms on-line for City Council applications
 5. Gradska uprava grada Beograda - Zavod za informatiku i statistiku, Beograd - aplikacija Vrtići
 6. LANACO Informacione tehnologije, Banja Luka - Elektronska zemljiša knjiga
 7. Republički zavod za zdravstveno osiguanje, Beograd - Elektronska prijava zaposlenih na zdravstevno osiguranje i Uvođenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje

  Gore

Obrazovanje

 1. SIVECO Romania, Bucharest - SEI - The Romanian IT-based Education System
 2. DIGITALEUROPE + EUN Schoolnet, Brussels - European e-Skills Week
 3. Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore, Podgorica - Promocija informacionog društva i digitalne pismenosti u Crnoj Gori - „ECDL I ZA MENE”,10za10“ i Kampovi za mlade informatičare
 4. IAN Međunarodna mreža pomoći, Niš - Edukacija mentalno obolelih osoba
 5. Compass Communications Agency, Beograd - Popularization of e-learning, through free live webinars
 6. Evropska poslovna škola "Milutin Milanković", Beograd - Pokretna internet ucionica
 7. Webinar Novi Sad – Weblearning
 8. AKADEMIJA FILIPOVIĆ DOO, Jagodina - AKREDITOVANI SEMINARI

  Gore
Upravljanje
 1. TOP Solutions d.o.o, Beograd - Print Management Solutions
 2. Smart d.o.o., Novi Sad - Smart Eliso - Upravljanje dokumentacijom sistema kvaliteta
 3. TH JUNIOR SRL, Romania - WinMENTOR ENTERPRISE ERP Suite
 4. Fiveplus Solutions SRL, Bucharest , Romania - Document Management solutions for SMB
 5. Intranea rešenja, Kragujevac - DataStation Innovation Cloud
 6. Lance Software Ltd, Romania - eCondica -timetracking software
 7. Coming-Computer Engineering, Beograd - Oporavak SAP-a primenom SRM VMware
 8. Institut "Mihajlo Pupin" IMP – Automatika, Beograd - Turbinski regulator snage 200MW

  Gore
Finansije
 1. Telekom Srbija a.d, Beograd - eDopuna pripejd kredita sa fiksnog telefona
 2. Lanus, Beograd - QVoucher servis za elektronska plaćanja
 3. Elektro Privreda Srbije – PD Panonske TE-TO Sremska Mitrovica - Nalog za prenos
 4. Sysgenic Group, Romania - iBS Financials
 5. Musala Soft Ltd, Sofia - Tax Fraud Detection System for the Bulgarian National Revenue Agency
 6. Lance Software Ltd, Romania - iManager mobile
 7. Adacco.net, Beograd - Poslovni i knjigovodstveni softver

  Gore
Zdravstvo
 1. AMDA RS, Banja Luka - Telepsihijatrijski sevis
 2. Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad - Rezultati laboratorijskih analiza
 3. Elektronski fakultet, Laboratorija za medicinsku informatiku, Niš - MEDIS.NET - integrisani medicinski informacioni system vić
 4. DIYOMI SOFT d.o.o, Niš - Mediciski informacioni sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu
 5. Fiveplus Solutions SRL, Bucharest , Romania - Management leadership positions in the Public Health Ministry
 6. Dom zdravlja Šabac - Program za evidenciju prisustva za Kontinuiranu medicinsku edukaciju
 7. LANACO Informacione tehnologije, Banja Luka - Zakazivanje pregleda MR i CT
 8. B-dul TINERETULUI, Valcea, Romania - e-planner
 9. BIS, Beograd - sistem BIS-MED-ERP za poliklinike i bolnice

  Gore
Web ostvarenja
 1. JUOŠ "Ratko Žarić", Nikšić - Web sajt na Školskom portalu: http://www.mojaskola.me
 2. Evropska poslovna skola "Milutin Milanković", Beograd - Sajt škole (www.evrops.rs)
 3. Univerzitet Singidunum, Beograd - Portal Singipedia
 4. PC Planeta, Gornji Milanovac - Made In Milanovac - http://www.MadeInMilanovac.com
 5. Khail-Kalan, India - Sarvjit Dudeja - Awareness amogst the poor & downtrodden
 6. Fiveplus Solutions SRL, Bucharest , Romania - CMSPlus web content management system
 7. Narodno pozorište, Beogradu - WEB sajt Narodnog pozorišta
 8. OŠ "Velimir Markićević", Majdandek - Školski sajt OŠ "Velimir Markićević"

  Gore
Projektovanje
 1. Nordeus d.o.o, Novi Beograd - Top Eleven Football Manager
 2. Menora Co. Consulting, Zemun - Projekat Geografska informativna mreza
 3. Mašinski fakultet - Univerzitet Crne Gore, Podgorica - Poboljsavanje performansi poslovnih procesa
 4. Coming-Computer Engineering, Beograd - primena Cloud Computing-a
 5. Telekomunikacije RS a.d., Banja Luka - Analiza šteta uslijed atmosferskog pražnjenja i prenaponska zaštita
 6. Fakultet organizacionih nauka - FON, Prilagođavanje elektronskih sardržaja osobama oštećenog vida
 7. Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Zagreb - ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije
 8. Publicvoting EuroSky Beograd, “glasanje.rs“ - projekat elektronskog glasanja sa širokim izborom tema i mogućnosti

  Gore

 

Sekretar žirija DISKOBOLOS,

Aleksandra Stojaković, dipl.ing 

Za sve dopunske informacije
Kancelarija JISA
+381 11- 2622668, 2620374, 2632996
jisa@jisa.rs