1 2009  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ISTORIJA

NOMINACIJE ZA DISKOBOLOS

PO KATEGORIJAMA
PROIZVODNJA
PROJEKTOVANJE
UPRAVLJANJE
DRUŠTVENE DELATNOSTI
FINANSIJE
ZDRAVSTVO
OBRAZOVANJE
USLUGE
WEB OSTVARENJA
  STRUČNI SKUPOVI
RTV EMISIJE
IZDAVAŠTVO
STRANI PARTNERI


Proizvodnja
 1. MG-Rijeka, Rijeka – Računarski sustav "MG-SVAM" - Računarski sustav i softver na vozilima za gašenje požara. Tach screen kontrola količine i utroška sredstava za gašenje u tijeku intervencije, prenašanje u dispečerski centar i praćenje vozila pomoću GPRS. Mogućnost daljinskog upravljana rada pumpe i motora do daljine od 50 metara. Autor: Davor Hren
 2. ASPEKT System Integration, Beograd - Automatizovano parkiralište - upravljanje rampama, signalizacijom, naplata, sa opcijama BarCode Tiket ili beskontaktnom karticom, sa fiskalnim i ne-fiskalnim računom, automatskom akvizicijom fotografija na ulasku i izlasku, evidentiranjem rampe i izveštajima. Autori: Vesna Radisavljević, Nebojša Lalić, Vanja Satara
 3. LAMA d.o.o, SplitIPNAS - Inteligentni Protupožarni Nadzorni Sustavsluži za rano otkrivanje požara otvorenog prostora, temeljen na analizi slika snimljenih video kamerama u vidljivom, infracrvenom i bliskom infracrvenom dijelu spektra. Autori: LAMA d.o.o. i Dr.Sc. Darko Stipaničev
 4. Telekomunikacije RS, Banja Luka - Atmosfersko električno pražnjenje i prenaponska zaštita: Intenzitet atmosferskih pražnjenja prema Radio Relejnim infrastrukturama i baznim stanicama je značajnije veći nego prema ostalim objektima u njihovoj blizini. Moderna rješenja za prenaponsku zaštitu ugrađena su samostalnim radom. Autor: Paripović Milan
 5. Micro Business Solutions d.o.o, Beograd - Kolibri - je nova familija softverskih proizvoda za terenske ekipe - servis i usluge na terenu, poručivanje, distribuciju robe, dostavu, ispitivanje tržišta, prodaju, popis i akviziciju podataka bilo koje vrste pomoću PDA uređaja Autori: Micro Business Solutions d.o.o
 6. Plusb, Niš - PLUSBMS I RKEEPER – informacioni sistem Rkeeper i hardwer ruskog proizvođača UCS predstavlja jedinstven proizvod za upotrebu u restoranima, od narudžbi do finansijskih rezultata. Autori: UCS i PLUSB
 7. LANACO, Banja Luka - Informacioni sistem za evidentiranje, obračun i naplatu isporučene toplotne energije – proizveden je za potrebe preduzeća Toplana AD Banja Luka i omogućuje vođenje evidencije o korisnicima, utrošku energije, faktura, uplata, odobrenja bonifikacije i dr. Autori: LANACO informacione tehnologije
 8. Telix d.o.o, Novi SadRadar za merenje brzine vozila i snimanje prekršaja u saobraćaju sopstveni proizvod namenjen policiji za snimanje prekoračenja brzine i drugih prekršaja u saobraćaju sa programskim paketom za analizu rezultata. Autori: Miloš Kovačević, Zoran Kovačević, Boban Mihajlović
 9. NEOTEL, SkopljeIzgradnja i implementacija WiMAX mreže na teritoriji Makedonije - postavljeno je 30 baznih stanica u većim gradovima, koji su spojeni preko kombinovane optičke i bežične rbetne mreže. Ceo sistem je komercijalnog karaktera a ugrađena oprema je poznatog izraelskog proizvođača ALVARION-a. Autori: Trajče Čerepnalkovski, CEO Neotel
 10. SIVECO Romania SA, Bucharest AeL eContent - je proizvod za interaktivnu obuku primenjen kod 7 miliona korisnika na 192.000 računara i u 14.000 škola Rumunije. Dobitnik je više međunarodnih priznanja: World Summit Award 2005, The International Project Excellence Awards 2007, European IT Excellence Award 2008 … Autori: SIVECO Romania

  Gore

Projektovanje

 1. IB-PROCADD d.o.o, LjubljanaCADdy++ - intuitivna i prilagodljiva CAD programska oprema za brzu i efikasnu pripremu elektrotehničke dokumentacije SEE Electrical/CADdy++. Sastavljena iz velikog broja modula, koji omogućavaju brzi rad pri projektovanju, izradi i modifikaciji dijagrama, automatsko imenovanje komponenti i ekvipotencijala. Autor: Andrej Orešnik
 2. Energosoft a.d Novi SadStrategija razvoja informatičke infrastrukture TE KO Kostolackojom su analizirani svi aspekti ICT infrastrukture TE KO Kostolac, postojeće stanje i dati predlozi za dalje unapređenje infrastrukture sa stanovišta obezbeđenja kontinuiteta poslovanja TE KO Kostolac . Autori: Slavko Dubačkić M.Sc.E.C.E, Branislav Belić dipl.inž, Mirosalv Biki dipl. inž, Milivoje Šćekić dipl. inž.
 3. 3Dsvet, Beograd - Po projektu Saobraćajnog instituta CIP iz Beograda, izradjena Maketa avalskog tornja načinjena savremenom 3D tehnologijom za potrebe učestovanja u prezentaciji izgradnje. 3Dsvet,SZTR Miljenović Zoran, Beograd - Digitalizacija proizvodnje (od3D dizajna preko3Dprototipa, do proizvoda) U saradnji sa dizajnerskom kompanijom Insomnia po 3D crtežima,odnosno fajlovima,izradili smo u 3D printeru prototip flaše u koju IMLEK sada pakuje novi proizvod, mleko ,,BELO“. Printanjem 3D oblik flaše je znatno olakšano donošenje odluke o izboru pakovanja, a i sam proces kreiranja alata za izradu flaše na CNC mašini... Autori: Zoran i Vladimir Miljenović, Slobodan Todorović
 4. Mašinoprojekt KOPRING, Beograd - Telekomunikaciono računarski sistem za kompleks objekata Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" i Privrednog društva za distribuciju električne energije d.o.o u bloku 20 u Novom Beogradu - u okvirima svoje delatnosti primenilo je najsavremeniju tehnolologiju telekomunikaciono računarskih sistema baziranog na TCP/IP protokolu i osnovnim standardima iz grupe IEEE802.1, IEEE 802.3 i IEEE802.11 Autor: Ljiljana Dodić
 5. Mikrografija Sarajevo - Projekat KODIFELomogućava konverziju u digitalni format i elektronsku obradu zaostalih komunalnih predmeta u Opštinskom sudu Sarajevo koje je početkom 2009. imalo oko 1.000.000 nerešenih komunalnih predmeta. Za 12 meseci Rezultati projekta su: automatizovan izvršni postupak i uštede od cca. 5 miliona. Autori: Dušan Spajzar, Mike Perišić
 6. AGtim, Niš - NormAG 2010 – projektovao je softver za normiranje radova i izradu projektno tehničke dokumentacije u građevinarstvu. Softwer ima povezanost sa programima za project management i externim cenovnicima resursa. Autori: Aleksandar Manić i Martin Jeremić
 7. Institut za nuklearne nauke VINČA, Beograd – Projekat "Ruka u testu", http://rukautestu.vinca.rs - prilagodjen je za srpsko govorno podrucje na osnovu istoimenog Francuskog projekta, a koncipiran je da pomogne instruktorima, naučnicima i institucijama koje nastoje da realizuju naučne sadržaje u primarno obrazovanje. Autor: Stevan Jokic
 8. Melany Team d.o.o, BatajnicaProjektovao je poslovodstveni softver „Balans” za upravljanje svim resursima preduzeća. Osnovne odlike su jednostavnost korišćenja, brza implementacija, rad sa projektima... Autori: Milan Oparnica
 9. SAM Projekt Biro i IT Production, Beograd – projektovali su Quickker softver za kreiranje anketa. Korisnici Ministarstvo za Telekomunikacije i informaciono društvo, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinicki Centar Srbije i iFront Internet konferencija... Autori: Ivan Trajković i Ivana Trajković

  Gore
Upravljanje
 1. Smart, Novi Sad - Smart ElPis 2009 - elektronska pisarnica – je sistem za upravljanje dokumentacijom sa jednostavnim obuhvatom, automatskom raspodelom i internom dostavom. Usklađen sa sistemom kvaliteta i zakonskim propisima, baziran na Microsoft Office SharePoint Serveru. Autori: Smart doo
 2. Megatrend a.d. Niš - Hotelski Informacioni Sistem – HIS - je moderno softversko rešenje koje pokriva sve aspekte upravljanja smeštajnim kapacitetima: prodaja, rezervacija, recepcija, e-booking, management... u različitim tipovima hotela, motela, odmarališta, klubova, hostela i apartmanskih naselja. Autori: Megatrend razvojni tim
 3. Expert d.o.o, Požarevac - ABS - Autobuska Stanica - predstavlja programsku podršku upravljanju poslovima autobuske stanice, na planiranju i praćenju rasporeda vozača, vođenju evidencije o polascima i dolascima autobusa, kao i praćenju učinka autobusa, vozača i ostalog osoblja. Autor: Dragan Milovanović
 4. Viator&Vektor Novi Sad d.o.o. Novi Sad - JCI klijent - rad odeljenja carinskog posredovanja i podnošenje elektronskih dokumenata Upravi Carina - Troslojna aplikacija za vođenje rada odeljenja za carinsko posredovanje sektora špedicije, obradu i elektronsko podnošenje Jedinstvene Carinske Isprave Upravi Carina preko zakupljenog digitalnog linka iz WAN-a preduzeća sa cele teritorije R. Srbije. Autori: M.Sc. Miloš Kurteš, Zoltan Hubai
 5. Partner EXPER, Zemun - Ekspertni sistem OKED®/GEEQ(S) zasnovan na sistemskom pristupu kvalitetu. Meri koeficijente efektivnosti i efikasnosti u skladu sa definicijama iz međunarodnog standarda ISO 9000:2000 Autori: Sead Salihbegović i Branimir Djuričić
 6. YUTRO.com, Beograd - EnthusioMSP - je ICT servis namenjen proaktivnom održavanju. Vrši nadgledanje svih ICT resursa sa IP adresom kao i sistemskog softvera. Pruža nekoliko sistemskih servisa implementiran na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i tipičan je primer svetskog trenda Cloud computing-a. Autor: Saša Milašinović
 7. Citadela d.o.o, Ljubljana - eDition® Digital Publishing Platform je informatički sistem za upravljanje proizvodnjom, izdavanje, distribuciju i prodaju digitalnih edicija. Sadrži dizajnersko oruđe, automatsko sortiranje edicija, objavljivanje na internetu, automatsko indeksiranje ... Autori: Citadela team
 8. LANACO informacione tehnologije, Banja Luka - Sistem za izdavanje biometrijskih putnih isprava u BiH kao jedan  od postavljenih uslova Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ostvarenja bezviznog režima i pridruživanja Evropskoj uniji. Sistem upravlja svim tokovima od podnošenja zahteva, akviziciju, provjeru. Autori: LANACO informacione tehnologije
 9. Narodna biblioteka Srbije, Beograd KoBSON upravljaje nabavkama i servisima sa ciljem racionalizacije ulaganja u nabavku časopisa i pružanja punog komfora korisniku. Obezbeđuje korisnicima preko 35.000 stranih naučnih časopisa u elektronskoj ili papirnoj formi i taj broj se stalno uvećava. Autori: Biljana Kosanović i dr
 10. Mašinski fakultet, Podgorica - Expertni sistem za poboljšavanje organizacionih performansi na bazi sistema menadžmenta - objedinjava proizvodne i uslužne organizacije i ustanovljava njihovu spremnost i kapacitet. Daje preporuke za poboljšavanje organizacionih performansi. Sistem se bazira na jedinstvenim podacima dobijenim od preko 500 firmi u Srbiji i Crnoj Gori. Autor: Doc. dr Aleksandar Vujović

  Gore

Društvene delatnosti

 1. Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, Banja Luka – eSrpska, je portal javne i državne uprave Republike Srpske koji predstavlja dugoročni projekat Agencije i Vlade RS, zamišljen kao mjesto gdje će korisnici usluga javne uprave moći da pronađu tačne i pouzdane informacije koristeći Internet kao način komunikacije. Autori: Agencija za informaciono društvo Republike Srpske i kompanja Lanaco d.o.o Banja Luka
 2. e fusion pvt limited, Gangodawila, Sri Lanka - Project E3 je javno partnerstvo na razvoju telecentar mreže kao društveni uticaj na ruralno stanovništvo radi podizanja ekonomske stabilnosti i poboljsanja socijalnih usluga. Značajno su unapređeni segmenti informatičke pismenosti, regionalne poljoprivrede, kulture i životne sredine. Autori: Niranjan Meegammana, Gamini Chamara, Rasika Sampth, Suranga Sampath, Murali Krishna
 3. BCS, Swindon, Great Britain– Providing Social Inclusion for IT Users in the United Kingdomsocijalnoj inkluziji se u Velikoj Britaniji posvećuje značajna pažnja. BCS Institut je sproveo IT kvalivikacije za osobe sa invaliditetima korišćenjem najsavremenijih informaciionih tehnologija i ECDL licenciranjem. Autori: Derek Mills and Wilf Voss
 4. Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija", Beograd – Kvalifikovani elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte" su standardni X.509 verzija 3 sertifikati koji se koriste za kreiranje i verifikovanje elektronskog potpisa, koji ima isto pravno dejstvo kao svojeručni potpis, u skladu sa Zakonom Republike Srbije i Evropskom Direktivom 1999/93/EC o elektronskom potpisu. Ovime je PTT omogućio značajne olakšice u radu Poreske uprave, banaka i osiguravajućih društava. Autor: Projektni tim -Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija"
 5. Izvršno veće AP Vojvodine, Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa, Novi Sad – Realizovalo je obuku i sertifikaciju više od polovine svojih službenika u proteklih godinu dana. Za uvodjenje kandidata u proces obuke i ECDL sertifikacije formiran je poseban sistem eLearning za samoučenje čime je značajno skraćeno potrebno vreme za ove poslove. Autor: mr Milan Paroški
 6. USP-Consulting, München - MRM - Marketing Ressource Management and WFP - Work Force Planning - softwer  za optimizaciju društvenih događanja kao nova alatka Marketing Ressource Managementa (MRM) koja omogućava bolje planiranje, monitoring, automatske opomene i sl. Autori: USP Consulting
 7. Hrvatski državni arhiv Zagreb i Avicena software d.o.o Split - ARHiNET - nacionalni arhivski informacijski sustav Republike Hrvatske - za obradu i prezentaciju arhivskog gradiva stvaratelja Republike Hrvatske. ARHiNET je na natječaju Europske komisije za 2009. godinu dobio priznanje u kategoriji elektroničke uprave Europena eGoverment Awards Good practice label te je uvršten u katalog projekata ePractice.eu. prepoznat je i implementiran kroz pilot projekt u Republici Crnoj Gori i Republici Bosni i Hercegovini. Autori: Hrvatski državni arhiv i Avicena software d.o.o.
 8. Prokoway d.o.o, društvo za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd - LatiPRO je namenski paket za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u radnoj okolini i poslova protivpožarne zaštite Autori: Dušan S. Dragosavljević, mr Miodrag Sekulić, dipl. inž., Rade Janković, ing
 9. LANACO informacione tehnologije, Banja Luka - Privredni registar - kao jedinstvena baza podataka o privrednim subjektima sa podacima o njihovim pravnim, privrednim i finansijskim pokazateljima, koje Privredna komora Republike Srpske prikuplja, obraduje i prosljeduje korisnicima. Sistem je realizovan na platformi Microsoft SQL Server. Autori: LANACO informacione tehnologije
 10. Abies Net, Beograd – Web televizija –je simbiotički sistem realizovan sa sajtovima medijskih kuća, sportskih organizacija, internet portala, produkcijskih kuća i sl. Okuplja na mesečnom nivou preko 380.000 jedinstvenih posetilaca i beleži oko 4.500.000 pregledanih strana. Sistem se svakodnevno širi eksponensijalnim rastom što dokazuje njegovu visoku društvenu opravdanost. Autor: Predrag Vuković

  Gore
Finansije
 1. Plan S, Ljubljana – WebLineOffice - Terminal sa videokonfercom koji omogućava daljinsku video komunikaciju i nadomještava šaltersko poslovanje sa bankom. Preduzeće tako dobija mogućnost poslovanja sa više poslovaonica za manju cenu a klijenti imaju uslugu na dohvat ruke. Autor: Peter Kastelić
 2. Telekom Srbija, Beograd - Mobilni transfer novca - u saradnji sa Piraeus bankom, firmom Lanus i uz podršku Narodne banke Srbije, Telekom je svojim korisnicima ponudio uslugu mobilnog transfera novca u DinaCard sistemu. Ovom uslugom korisnik, slanjem samo jedne sms poruke, može uplatiti novac sa svoje na proizvoljnu DinaCard karticu, uz obaveznu autentikaciju svojim mPIN kodom. Autori: Ana Komnenović, Mirjana Ziropađa
 3. Delta Sport, Beograd - Veliki ERP skok - sa verzije 3 na verziju 5 (Microsoft Dynamics AX 2009)  - Delta Sport je 2009. godine uradio epski poduhvat u svetu ERP sistema upgrade-om sa verzije 3 na verziju 5 Microsoftovog glavnog ERP sistema (Microsoft Dynamics AX 2009) koji koristi u svim oblastima svog poslovanja u regionu. Ovaj projekat izabran je od strane Microsoft-a kao najbolja studiju slučaja u konkurenciji 37 zemalja Centralne i Istočne Evrope. Vreme za koje je biznis bio blokiran zbog sprovođenja ove operacije u produkciji je bilo manje od 2 dana vikenda. Autori: Bojan Jovičić, Nemanja Vrndić, Dušan Brdar, Borivoje Janković
 4. Bankom d.o.o, Zemun – ERPBankom - omogućava evidentiranje svih poslovnih pravila i događaja definisanih u cilju dobijanja operativnih informacija i informacija potrebnih menadžmentu za ekonomski rentabilno rukovođenje kompanije, odnose sa konkurencijom, formiranje strategije cena i strategije usluga. Autori: Borka Vulesić,Srđan Đorić, Ana Vuletić, Jovana Rajkov
 5. Micro Business Solutions d.o.o, Beograd - Enterprise Service Center -ESC je kompletan informacioni sistem, za preduzeća koje se bavi uslugama na terenu. Sastoji se od ERP funkcionalnosti, uključujući računovodstvo, prodaju, nabavku, blagajnu, magacinsko poslovanje... Autori: Micro Business Solutions d.o.o
 6. Solarius d.o.o , Novi Sad - StartUP Biznis paket - je softverski paket potrebnih programa i znanja za preduzetnike sa knjigovodstvenim program i CRM sistemom za efikasniju komercijalu, prodaju, marketing...  Autor: Darko Šolar
 7. Garancijski fond APV, Novi Sad Unique eGovernment access point  - je model kompozicije semantički orjentisanih tehnologija i SOA. Izradom servisnog interfejsa omogućena je komunikacija mašina – mašina koja omogućuje automatizovani pristup i korišćenje javnih servisa. Autor: Saša Arsovski
 8. DM GmbH, KragujevacLobo-arc implementacija u Credit Agricole Srbija banci - 80 serverskih aplikacija u jedinstvenoj mreži - proxy okruženju. Lobo arhiv server aplikacije su locirane u filijalama Banke i centrali. Lokalni rad u filijalama sa odloženim prosleđivanjem u centralu, obezbeđuje sigurnost i odgovarajuće performanse. Autor: Zoran Lazarević
 9. INTENS d.o.o, Novi Sad - Finansijski asistent  - je portal za on-line proveru poslovnih ideja i izradu biznis planova. Namenjen je privrednim društvima i preduzetnicima u procesu investiranja u proširenje i razvoj postojeće ili nove delatnosti. Gotov biznis plan je moguće preuzeti u PDF ili RTF formatu, a sistem registruje korisnika kod svakog ulaska u program. Autor: Svjetlana Azarić

  Gore
Zdravstvo
 1. Jadran informatika d.o.o, RijekaFIPS - Farmaceutsko Integrirani Poslovni Sustav je moderno programsko rješenje koje pruža niz prednosti u poslovanju ljekarne. Narudžbe lijekova i robe na osnovu potrošnje, minimalnih zaliha, izlazu u određenom razdoblju, evidencijom defekture na kasi… Autori: Jadran informatika d.o.o.
 2. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ljubljana On-line razmena podataka zdravtsvenog osiguranja pomoću pametne kartice i IJK - U Sloveniji se završava nacionalni projekat kojim će svi izvođači zdravstvenih usluga biti stalno on-line povezani sa zdravstvenim osiguravajućim kućama. Na ovaj način se razmena podataka o pacijentima, njihovom zdravstvenom osiguranju i izvršenim uslugama obavlja istovremeno. Autori: Anka Bolka, Tomaž Marčun, Marjan Sušelj
 3. NETcom, KovinSistem za akviziciju podataka u farmaceutskoj industriji PANET-1- je namenjen kolekciji podataka sa inprocesnih uređaja, koji se koriste u tehnološkom postupku proizvodnje lekova u farmaceutskoj industriji. Podaci se prikupljaju sa različitih tipova uređaja potom se odgovarajućim protokolom, ostvaruje komunikacija i vrši akvizicija. Autori: Jovan Ilić, Franja Zdimirović
 4. Medica Systems & Products, Niš - 3DCT Cone Beam Volumetrijski Tomograf - je kompjuterizovani tomograf za kosti glave, malih dimenzija, jednostavnog rukovanja, mali nivo zračenja, u potpunosti proizveden u Srbiji. Autori: Medica Systems & Products team
 5. Jadran Galenski laboratorij d.d, Rijeka - Projekt EPMS (Enterprise Project Management System)- implementacija SW i HW platforme za podršku kod vođenja i analize projekata ove farmaceutske tvrtke koja radi na 23 inozemna tržišta, kao i kompletan reporting sustav u realnom vremenu o stanju svih projekata koji su u tijeku na korporativnom nivou. Ddobitnik je „ICT-GOLD“ nacionalne nagrade za najbolju implementaciju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Autori: Aleksandar Cvetkovski, Dražen Kostelac
 6. LANACO informacione tehnologije, Banja Luka - Business Intelligence sistem Fonda zdravstvenog osiguranja - Republike Srpske  je skup metodologija i softverskih alata koji omogućavaju korištenje podataka iz skladišta podataka i njihovo pretvaranje u informaciju potrebnu za unapređenje postupaka donošenja operativnih, strateških i taktičkih poslovnih odluka. Autori: LANACO informacione tehnologije
 7. DIYOMI SOFT doo, Niš - Medicinski informacioni sistem Klinike za kardiovaskularne bolesti KC Niš - je u primeni od maja 2009 godine kao prvi informacioni sistem te vrste u Srbiji. Svojim karakteristikama sa stanovista tehnologije i upotrebljivosti u toku kardioloskih intervencija, ovaj sistem privlači paznju strucne javnosti u Srbiji. Autori: DIYOMI SOFT doo Niš
 8. E-Smart Systems d.o.o, Beograd - CEH sistem - je softverski sistem za evidenciju istorija bolesti, hirurškog lečenja, praćenja i statističku analizu podataka o pacijentima operisanim zbog hirurškom lečenju benignih (dobroćudnih) i malignih (zloćudnih) obolenja endokrinih organa u Centru za endokrinu hirurgiju. Autori: Mirna Kojić Veljović, Marija Bogdanović, Dejan Todorović i Miloš Ćiprijanović
 9. Opšta Bolnica Šabac, Šabac - Primena informacionih tehnologijau prevenciji kardioloških oboljenja  - Korišćenjem uređaja  CG6108ACT na pacijentu i uz pomoć integrisanog mobilnog telefona i informacionog sistema Opšte bolnice Šabac ostvaruje se prenos EKG podataka sa uređaja na  pacijentu do bolnice bez potrebe dolaska pacijenta kod lekara u zdravstvenu ustanovu. Autori: prim.dr.Goran Maletić, doc.dr.Nevena Karanović, prim.dr.Nada Panić Jelić, ing.el.Aleksandar Martinović, vmt Milan Stanišić

  Gore
Obrazovanje
 1. WDF - Web Design Factory, Praha, Czech Republic Glogster EDU je aplikacija na WEB 2.0 platformi sa lakim za korišćenje koji studentima pruža mogućnost učenja kroz zabavu, razmenjivanjem svojih kreacija, interaktivnih plakata i slično u sigurnom okruženju kontrolisanom direktno od nastavnika. Autori: WDF team
 2. INFO TIME d.o.o, Beograd Školski elektronski dnevnik - Internet školski dnevnik je softverski paket koji radi na serveru i kao takav ne zahteva apsolutno nikakvu instalaciju i troškove. Program se nalazi na web adresi i može mu se pristupiti u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta. Podaci su zaštićeni enkripcijom i nisu dostupni nikome osim autorizovanim osobama. Autor: Vesna Nikolić
 3. Agencija za obrazovanje "FILIPOVIĆ"FB SOFT, Jagodina Upotreba multimedijalnih sredstava u nastavi- Edukacija profesora razredne i predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama za rad na računaru. Sticanje praktično primenljivih znanja i umenja, koja će nastavnicima omogućiti lakše savladavanje i realizaciju nastavnih sadržaja. Autori: Bratislav Filipović, Predrag Stevanović
 4. Telekom Srbija, Beograd Akcija edukacij@ - Ponos Telekoma Srbija jeste pokretanje akcije e-dukacija. Dosta škola u Srbiji nije imalo računare, niti internet priključak. Telekom je obezbedio tehničku i logističku podršku i podstakao druge donatore da daju svoj doprinos i tako obezbedio 650 računara u 95 škola u Srbiji. Autori: Telekom Srbija
 5. Beogradska Poslovna ŠkolaVisoka škola strukovnih studija, Beograd Poslovna inteligencija kao alat za merenje procesa - realizovan je projekat obrade podataka iz transakcione baze Studentskih servisa koja sadrži podatke o studijama iz poslednjih 14 godina. U alatu Integration Services kreirani su ETL paketi, a Analysis Services su korišćeni za podršku analize poslovnih podataka i isporuku Online Analytical Processing (OLAP) funkcionalnosti u aplikacije poslovne inteligencije.Autori: Dušan Davidovac, mr Dušan Ljubičić, mr Dušan Marković, mr Nenad Marković, mr Rade Matić
 6. Kompjuterski kamp, Novi Sad – Prvi letnji kompjuterski kamp za decu u Srbiji - Edukacija dece u oblasti programiranja i bezbednosti na internetu. Autori: Radoslava Konjević i Teodor Konjević
 7. Tehnička škola Užice, E-Znanje - Portal Tehničke škole Užice – ima za cilj da iskoristi mogućnosti Informaciono Komunikacionih tehnologija i Interneta kao kanala komunikacije radi unapređenja  metoda i sredstava nastave. Projekat je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije finansiran od strane Evropske Unije Autori: Grupa nastavnika Tehničke skole i tim  iz firme \"Veza\" O.D.
 8. Chiron, Beograd Specificno strucno skolovanje iz oblasti 3D animacija i specijalnih efekata - Škola CHIRON se uspesno bavi edukacijom ljudi svih generacija u oblasti 3d animacije, vizualizacije i kompjuterski generisanih specijalnih efekata. Skola ima sertifikat za Program Autodesk Maya. Ove godine i USAID Srbija pomaže brzem sirenju i promociji ovih napora. Autor: Peđa Bakić
 9. Društvo vojvođanskih mađara za obrazovanje odraslih, Bačka Topola Online obrazovni program "Preduzetništvo na internetu" - rezultat je sopstvene intenzivne razvojne aktivnosti, na srpskom i mađarskom jeziku. Program efikasno doprinosi sticanju, savremenih preduzetničkih znanja i veština, koristi mogućnosti Interneta Autori: Andraš Verbasi i Alfred Nađ
 10. Div Soft d.o.o,  Zrenjanin Fidija Projekt, Beograd Moja Škola - elektronski dnevnik - Projekat je potpuno WEB orjentisan i omogućava korisnicima pristup podacima vezanim za školu putem Interneta u bilo kom momentu i sa bilo kog mesta. Pored web pristupa podacima, roditelji imaju pristup i SMS servisu preko koga primaju poruke vezane za uspeh, izostanke i ostale podatke svog deteta Autori: Gordana Divjak, Marina Rakić
 11. Galilej informacione tehnologije, Beograd GALIS informacioni sistem za muzičke i baletske škole - bazira se na programa Mscomp, uvođenju specifičnosti u radu i vođenju muzičkih škola, pristupanju portalu i vođenja škola preko interneta. Prava pristupa su definisana korisničkim nalozima Autor: Nebojša Obradović

  Gore
Usluge
 1. PSC d.o.o, Beograd - MOBI-karta - omogućava da korisnik, koristeći samo mobilni telefon naruči, plati i dobije kartu u obliku bar koda za određeni sportski, kulturni ili bilo koji drugi događaj slanjem SMS-a. Autori: PSC d.o.o.
 2. CPU d.o.o, Novi Beograd - Dizajn i implementacija sistema Microsoft objedinjenih komunikacija - Kompanija CPU je u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva implementirala potpuno nov ICT sistem objedinjujući sveobuhvatni sistem za komunikaciju i kolaboraciju, koji korisnicima obezbeđuje pristup u bilo koje vreme, na bilo kom mestu i sa bilo kog uređaja. Za ovaj projekat, firma CPU je na Microsoftovoj Globalnoj partnerskoj konferenciji 2009, održanoj u julu ove godine u Nju Orleansu, dobila od strane korporacije Microsoft dve nagrade „Partner godine 2009 za Centralnu i istočnu Evropu“ u oblasti Objedinjenih komunikacija (“Central&Eastern Europe Messaging Partner of the Year” i “Central&Eastern Europe IM/Presence Partner of the Year”). Autori: CPU d.o.o.
 3. e-Forum, Brussels, Belgium - Fully Automated secure transaction services (FAST) - FASTeTEN – je projekat podržan od Evropske Komisije koji omogućava kriptovane i brze transfere podataka široke primene. Veoma se koristi u Engleskoj, Belgiji, Madjarskoj, Italiji i mnogim drugim evropskim zemljama. Autori: B de Sonis d\'Espujos 
 4. Kancellár.hu , Budapest, Hungary - Kancellár.hu Zrt- pruža informacijsku sigurnost i koristi fa preko 250 firmi u Madjarskoj. Koristi standarde MSZ ISO/IEC 17799 i 15408 poverljivosti, integriteta i dostupnosti. Po oceni Deloitte Kancelar.hu je proglašena kao 31. najbrže rastuća kompanija centralne Evrope. Autori: Szutor Bernadette, Papp Péter
 5. Siemens d.o.o, BeogradSAP ERP implementacija u Elektroprivredi Republike Srpske - ERS FMIS pilot projekt - SAP ERP implementacija u Elektroprivredi Republike Srpske Autori: Siemens IT Solutions and Services
 6. Republički zavod za statistiku, Beograd - Statistička aplikacija za praćenje kretanja u sektoru usluga –omogućava efikasniji rad Sektora usluga Ministarstva trgovine i usluga usled direktnog pristupa čistoj bazi podataka sa najznačajnijim statističkim indikatorima. Ovim je omogućeno povezivanje svih relevantnih subjekata u oblasti sektora usluga u jedinstven informacioni sistem, po evropskim standardima, kao i uvid u tendencije na dnevnom, mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou i umrežavanje svih bitnih subjekata. Autori:. Dr Miroljub Kostić, Mr Jelena Milojković, Olja Musić, Nada Delić, Gordana Žikić, Nada Vujnović
 7. AlfaSoft d.o.o, Ruma - AlfaSoft Express, integrisani informacioni sistem preduzeca AKS Express Kurur Šabac - sistem obuhvata prikupljanje, prevoz i isporuku pošiljki "od vrata do vrata" sa praćenjem naloga, fakturisanjem i integrisanim knjigovodstvom Autori: AlfaSoft razvojni tim
 8. Gradska uprava grada Pančevo, Pančevo - Kontinualni monitoring aerozagadjenja - je automatski sistem za kontinualno pracenje aerozagadjenja grada Panceva. Sastoji od 4 merne stanice i centra za pracenje koji su medjusobno povezani. Autori: Sekretarijat za zastitu zivotne sredine, Odeljenje za Informatiku
 9. 3M STUDIO, Jagodina  - BIZNIS ALATI - baza poslovnih alata, znanja i informacija - sa primenom u oblasti izrade biznis planova, finansijskih projekcija i analize rezultata poslovanja, kao i primene interneta i računara u poslovanju. Autor: Dragan Ljubisavljević, dipl.ecc

  Gore
Web ostvarenja
 1. InternetQ SA, Athens i DIYOMI SOFT, Niš - AKAZOO social network – Akazoo je inovativna društvena mreža koja spaja WEB i WAP korisnike kombinujući komunikaciju među njima. Prvobitnih 100.000 korisnika u Grčkoj danas je značajno rašireno po celom svetu dobijajući dimenzije Akazoo pokreta. Autori: InternetQ, Athens, Greece & DIYOMI SOFT, Nis, Serbia
 2. Intermex d.o.o, Beograd – PropisiOnline - AUTOMATSKO, DNEVNO AŽURNO, PRAĆENJE I PRIMENA SVIH PROPISA, SUDSKE PRAKSE, SLUŽBENIH MIŠLJENJA, OBAVEZNIH OBRAZACA i MODELA AKATA. Ogromna on-line baza podataka i praktična dnevna primena domaćih i stranih  propisa, standarda, pravila i obrazaca Autori: Ljiljana Milanković - Vasović, Dejan Milanković, Igor Čolović,
 3. IOSZIA, Hungary Internet Media and Web Award Hungary "competition  - IOSZIA" usmerena je na iznalaženje mladih talenata radi njihovog informatičkog obrazovanja i unapređenja u domaće stručnjake informacionih tehnologija. Akcija je značajno podržana od strane najvežih madjarskih kompanija. Autori: Henrik Fülöp
 4. Nacionalna turisticka organizacija Crne Gore, Podgorica Zvanični sajt turizma Crne Gore – je web portal  koji predstavlja jedinstvenu mogućnost za privredne subjekte da se besplatno pod krovnim brendom Montenegro predstave internet korisnicima širom svijeta. Autori: WEB TIM NTOCG i TISCOVER (Austrija)
 5. SO Sokobanja, Sokobanja Turistički portal Sokobanja - je sajt koji pruža sve relevantne informacije o radu opštine, privatnom i hotelskiom smeštaju, restoranima... Na sajtu se nalazi i interaktivni vodič, brojne rubrike, aktuelne vesti. Autori: Saša Stojanović
 6. Web & Law d.o.o, Beograd i WL panel - Interaktivni informativno-marketinško-oglasni portal sa bazom podataka o firmama u kome članovi sami uredjuju svojih pet web stranica i unose do 10 svojih artikala ili usluga. Autor: Staniša Krsmanović
 7. Limundo d.o.o, Beograd – Aukcijska prodaja između fizičkih lica  - Web portal preko kojeg fizička lica mogu da ostvare dodatan prihod na lak i zabavan način, putem prodaje svojih (polovnih) stvari. Autor: Miodrag Stefanović
 8. Media Monitoring Studio d.o.o, Novi Sad Sajt  www.yumreza.info  ima preko 30.000 različitih linkova ka sajtovima firmi i ostalih subjekata iz Srbije i sa područja bivših jugoslovenskih republika, i oko 4000 posetilaca dnevno po čemu spada u jednu od najvećih domaćih baza ovakve vrste Autor: Aleksandar Brkić
 9. Div Soft d.o.o,  Zrenjanin Privredni portal gradova u Srbiji – je WEB portal na kome se prezentuju mala i srednja preduzeća i preduzetnici na organizovan i multijezički način. Autor: Div Soft doo Zrenjanin
 10. STILU.net d.o.o, Zagreb – Adriatic Basketball Association - NLB League ABA - Sluzbena stranica kosarkaske lige, pracenje utakmica u zivo, ispis svih statistickih podataka samo par trenutaka nakon utakmica. Autori: STILU.net d.o.o.

  Gore

Stručni skupovi

 1. Stalna konferencija gradova i opština, Beograd - Najbolje IKT prakse
 2. TELSIKS 2009, Niš
 3. SAP WORLD TOUR '09, Zagreb
 4. CISCO Expo 2009, Beograd
 5. Gartner Symposium/ITxpo 2009, Cannes
 6. Sinergija 2009, Beograd
 7. Telfor 2009, Beograd
 8. Arhiv info 2009, Zlatibor
 9. Infoteh 2009, Vrnjačka Banja
 10. Telekomunikacije 09, Slovenija Portorož
 11. E-trgovina, Palić

  Gore

RTV Emisije

 1. RTS - Radio emisija Digitalne ikone
 2. TV Kopernikus - POLAROTOR
 3. Ciklotron, Beograd - TVWWW
 4. RTS - Elektronsko učenje - Obrazovno-naučna emisija
 5. Studio Vertigo production, Novi Sad - U našem ataru  
 6. TV B92 Info - KURSOR, TV emisija
 7. RTS2 – Interfejs TV emisija
 8. HRT2 – eHrvatska TV emisija
 9. IT TV production – internet TV
 10. eMisija - prvi Hrvatski ICT video podcast

  Gore

Izdavaštvo

 1. Energoprojekt-Entel a.d, Novi Beograd - Kvalitet softvera i softverski projekti – knjiga
 2. Stanko Stojiljković - MOZAK NA ČIPU - knjiga
 3. SOHO GRAPH, Beograd - Priručnici iz serije NAUČITE DA KORISTITE – knjige
 4. ING PRO, Beograd - Pravni informacioni sistem na internetuinternet izdanje
 5. Mobil Mega, Beograd - Mobil Mega - magazin
 6. Mikroknjiga, Beograd - Mikro PC World - magazin
 7. Hermes, Novi Sad - Portret Novog Sada - DVD izdanje
 8. InfoPress, Zagreb - Infotrend – časopis
 9. Hydra, Ljubljana - Avtomatika – časopis
 10. Poeta Pista, Sarajevo - INFO magazin za digitalno doba časopis
 11. Mobinet, Grosuplje Slovenia, - Mobinet – časopis

  Gore

Strani Partneri

 1. SAP
 2. Microsoft
 3. IBM
 4. SIEMENS
 5. ALVARION
 6. ORACLE
 7. Allied Telesis
 8. HP
 9. ERICSSON
 10. CISCO

  Gore

 

Sekretar žirija DISKOBOLOS,

Aleksandra Stojaković, dipl.ing 

Za sve dopunske informacjie
Kancelarija JISA
+381 11- 2622668, 2620374, 2632996
jisa@jisa.rs