1 2008  
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ISTORIJA

Ovogodišnji žiri

- Niko Schlamberger - Predsednik Council of European Professional Informatics Societies, Brisel
- Prof. dr. Olivera Stanković - predstavnik Evropske ekonomske, trgovinske i industrijske komore
- Marijan Frković - Privredna komora Hrvatske
- Mensura Beganović - Asocijacija informatičara u BiH
- Mojca Osojnik - Gospodarska zbornica Slovenije
- Sofija Jovanovska - Agencija za elektronske komunikacije Makedonije
- Stevan Ljumović - predsednik društva informatičara Crne Gore
- Mr Nebojša Vasiljević - pomoćnik ministra za informaticko društvo Srbije
- Prim. dr. Elizabet Paunović - pomoćnik ministra zdravlja Srbije
- Prof. dr. Dragan Domazet – savetnik ministra za nauku i tehnološki razvoj
- Saša Pivalica - savetnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu
- Marija Đermanović - viši savetnik u ministarstvu telekomunikacija i informatičkog društva
- Slobodan Karanović - Beogradski zavod za statistiku, Beograd
- Dragan Nikolić – Elektroprivreda Srbije
- Nikola Marković - predsednik DIS, Beograd
- Slobodan Krstić - Jugoimport SDPR, Beograd
- mr Dragan Marinković - YUADM Asocijacije, Beograd
- mr Čedomir Milenković - Institut Mihajlo Pupin, Beograd
- Vesna Pudar - Privredna komora Beograda, Beograd
- Prof. dr. Stevica Graovac - Elektrotehnički fakultet Beograd
- Prof. dr. Svetozar Pervulov - KBC Zvezdara, Beograd
- mr Milinka Prohić - SAGA, Beograd
- Miroslav Petrović - predsednik upravnog odbora udruženja ARHIV INFO, Beograd
- Prof. Dr. Edita Kastratović - dekan fakulteta za menadžment u sportu

Dana 12.11.2008.g. u svečanoj sali Jugoimport SDPR, stručni žiri Diskobolosa 2008 obavio je svoj prvi radni sastanak. Svi ostali sastanci održavani su po oblastma ili u prostorijama JISA, kako bi se izabrao uži izbor. Na Javnoj prezentaciji, svi članovi žirija ocenjivaće sve nominovane radove.

Od kako su Evropska skupština ICT asocijacija i Evropska privredna komora uzele uešće u pokroviteljstu Diskobolos aktivnosti, konstatuje se sve veći odziv iz zemalja SEE regije.

 

Za sve dopunske informacije
Kancelarija JISA
+381 11- 2622668, 2620374, 2632996
jisa@jisa.rs