EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE (ECDL)
EVROPSKA RAČUNARSKA DIPLOMA

Povodom posete predstavnika ECDL fondacije gospodina Franka Moklera i vršenja godišnje provere kvaliteta rada nosioca ECDL licenci za SCG (JISA i ovlašćeni testni centri), u velikoj sali Narodne biblioteke Srbije, dana 26.01.2006.g. održana je i prva

ECDL konferencija

U pozdravnoj reči gospodina Đorđa Dukića, Generalnog sekretara Jedinstvenog informatičkog saveza – JISA, podvučeni su postignuti rezultati tokom prvih godinu dana sprovodenja ECDL programa na našim prostorima:

- ECDL u SCG - Obe naše republike su ustanovile informatičko obrazovanje prema ECDL standardima u svojim deklaracijama o razvoju informacionog društva i svoje planove uskladile sa inicijativama Evropske Komisije. Tokom ove godine, od kad se ECDL počeo primenjivati na našim prostorima, otvoreno je 46 Testnih Centara u svim oblastima društvenog i privrednog života. Podršku programu od strane Vlade Srbije dali su Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Zavod za informatiku i internet, Zavod za statistiku, kao i Sekretarijiat za razvoj u Vladi Crne Gore. Naša najveća preduzeća i banke otpočeli su sa uvođenjem ECDL obrazovanja kod svojih zaposlenih, a među njima prednjače: Nacionalna štedionica banka, Telekom Srbija, Agrobanka, Mobtel...

Očekujemo da će po uzoru na ostale slične privredne institucije Evrope, uskoro svojim zaposlenima omogućiti ECDL obrazovanje i Naftna industrija Srbije, Elektroprivreda, Vodoprivreda i drugi. U sferi obrazovanja prvi su reagovali Učiteljski fakultet potom privatni fakulteti BK i Singidunum univerziteta, DIF i mnostvo kompjuterskih škola širom zemlje.- Ovo ukazuje da su počeci primene ECDL u našoj zemlji veoma slični sa praksom drugih evropskih zemalja, što bi značilo da ćemo za godinu dana i mi imati oko 20.000 zaposlenih sa ECDL - evropskom kompjuterskom vozačkom dozvolom, kao neophodnim dodatnim obrazovanjem svih lekara, pravnika, službenika administracije, studenata i dr.

Gospodin Frank Mokler, predstavnik ECDL fondacije za jugoistočnu Evropu govorio je o trendovima u svetu.

- ECDL - European Computer Driving Licence - je standard poznavanja rada na računaru, nastao potrebom da zaposleni u Evropskoj Uniji imaju jedinstveno informatičko obrazovanje radi obezbedenja ravnopravne fluktuacije radnog kadra unutar Unije. ECDL je za kratko vreme prihvaćen i izvan EU, tako da se danas koristi u 140 zemalja sveta.

Više od 20 miliona ljudi trenutno polaže ECDL ispite širom sveta. Od ove godine, obzirom na činjenicu da je ECDL daleko prerastao evropsko tržište i da je pod nazivom ICDL i drugačijim znakom korišćen izvan Evrope, promovisan je i novi, jedinstveni logo ECDL Fondacije za ceo svet i Evropu, oblika meridiana i podeoka sa znakom kursora u sredini.

Gospodin Zoran Purić, direktor republičkog zavoda za informatiku i internet, naglasio je skoru primenu ECDL-a u svim organima uprave, a medju prvim ECDL testnim centrima, predstavio se domaćin, Narodna biblioteka Srbije.

U prisustvu predstavnika naučnih institucija i privrednih organizacija, kao i mnogobrojnih gostiju Narodna biblioteka Srbije obeležila je početak rada kao novi ovlašćeni ECDL test centar. Izuzetno savremena kompjuterizovana učionica pomoći će mnogim korisnicima biblioteke, posebno onima koji su pred završetkom studija, da dodatnom diplomom poznavanja rada na računaru, značajno povećaju svoje šanse za zaposlenje.Potom su predstavljena iskustva nekih od ovlašćenih ECDL testnih centara kod nas: Nacionalna Štedionica banka, kao najproduktivnija u bakarstvu, Integra - kao TC sa najviše iskustva, EBC - kao prvi TC sa izrađenom aplikacijom za automatsko testiranje putem interneta, Link Group, Smart, Nimiko ...


Razlozi uvođenja i primene ECDL programa u Srbiji i Crnoj Gori

Šta je Evropska računarska diploma?

Koncepcija ECDL programa

ECDL u svetu

ECDL u Srbiji i Crnoj Gori

Kako da dobijete diplomu?

Obrazovni i centri za testiranje u Srbiji i Crnoj Gori

Kako da postanete ovlašćeni centar za testiranje?

Odobravanje rada centra za testiranje  

Testiranje kandidata za diplomu
 
Provera rada centra za testiranje
 
Kandidati sa posebnim potrebama
 
Obrazovanje i provera znanja
 
Potrebna prilagođavanja centra

Razlozi uvođenja i primene ECDL programa u SCG

Često u novinama vidimo ponude za zapošljavanje u kojima je jedan od uslova konkursa, "poznavanje rada na računaru."
Kako nigde nije definisano šta se pod tim uslovom podrazumeva, često se dovode u nedoumicu, oni koji traže posao, ali i oni koji ga nude. Iz ostalih uslova konkursa se može zaključiti da se zahteva poznavanje rada na personalnom računaru i određenih korisničkih aplikacija, radi efikasnijeg obavljanja poslova određenog zanimanja, a ne za profesionalno bavljenje informatikom. Zato je Jedinstveni Informatički Savez Srbije i Crne Gore (JISA) http://www.jisa.org.yu , pokrenuo aktivnosti uvođenja i primene svetski priznatog programa obrazovanja i provere informatičkih znanja korisnika, European Computer Driving Licence (ECDL), http://www.ecdl.com/ .


Šta je to Evropska računarska diploma ?

Evropska računarska diploma je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje vlasniku poznavanje rada na računaru prema ECDL normi. Zbog velikog uspeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na celi svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).
ECDL norme definišu postupke uvođenja i primene programa provere znanja za ove programske celine (module):
1. Osnove informacione tehnologije
2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
3. Obrada teksta
4. Tabelarne kalkulacije
5. Baze podataka
6. Prezentacije
7. Informacije i komunikacije

Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za ispite bilo gde u svetu, da polažu redosledom kojim žele, u različitim centrima za testiranje, te da nakon svih položenih ispita dobiju potvrdu koja je priznata u celom svetu.

Koncepcija ECDL programa
Koncepcijom se sprovodi globalna inicijativa Fondacije sa ciljem širenja informatičke pismenosti u svetu, što je uslov svake zemlje i njenih građana za ulazak u informatičko društvo.
Program je namenjen svima koji žele da se obrazuju i da potvrde znanja u korišćenju personalnog računara i navedenih korisničkih veština, što im omogućava lakše zapošljavanje u zemlji i inostranstvu, a sprovodi se putem nacionalnih informatičkih društava, koja u Evropi, moraju da budu članovi Evropskog udruženja informatičkih društava (The Council of European Profesional Informatics Societies - CEPIS), http://www.cepis.org/ . , koji je osnovao Fondaciju s ciljem sprovođenja ECDL koncepcije u svetu.

Nosilac testiranja kandidata za ECDL diplomu u Srbiji i Crnoj Gori je Jedinstveni Informatički Savez (JISA), što će ugovorom preneti na ovlašćene centre, koji treba da se pridržavaju ECDL norme.
JISA predstavlja zemlju u međunarodnim IT udruženjima: Regionalnom udruženju Centralne Evrope (IT Standing Regional Committe - IT STAR, http://www.ifip.or.at/it-star.htm , CEPIS-u, te Svetskom udruženju (International Federation for Information Processing - IFIP ), http://www.ifip.or.at/ .
Ugovorom sa Fondacijom, JISA je ovlašćena da osnuje centre za testiranje, promoviše ECDL, obavlja proveru rada centara za testiranje i drugo.
JISA je u obavezi da godišnje dostavlja Fondaciji plan razvoja ECDL programa u SCG i izveštaj o sprovođenju sistema osiguranja kvaliteta.
Uvođenje i primena ECDL programa sprovodi se prema normama osiguranja kvaliteta, koje definišu: prava i obveze JISA i Fondacije, postupak odobravanja rada centra za testiranje, proveru znanja kandidata, prava i obaveze JISA i centra za testiranje, postupak izrade literature za kurseve, proveru rada JISA, proveru rada centra za testiranje, proveru znanja za osobe sa posebnim potrebama, sprovođenje postupka dobijanja nacionalne dozvole za informatička društva i drugo.

Primena ECDL programa u svetu

U svetu je trenutno aktivno preko 15000 centara za testiranje, u 135 država. U Velikoj Britaniji ih ima preko 4000, u Irskoj 1100, u Francuskoj 400, u Austriji 400, u Mađarskoj 400, u Rumuniji 400, ...
Do sada je preko 3 miliona osoba položilo oko 12 miliona testova.
Koncept ECDL- a nalazi se u: Evropskoj komisiji, UNESCO-u/Svetskoj banci, Vladama Australije, Austrije, Belgije, Češke, Egipta, Engleske, Estonije, Irske, Italije, Holandije, Norveške, Nemačke, Mađarske, Švedske, Švajcarske, Italije, Jordana, Poljske, Portugala, Rumunije i drugih, u kompanijama poput 3M, BMW, Coca Cola, Dunlop, Harrods, IBM, IKEA, Nokia, Opel, Philips, Renault, Volvo i drugim, kao i u gotovo svim bankama i mobilnim mrežama u svetu.

Primena ECDL u Srbiji i Crnoj Gori
ECDL program je deo strategije "Srbija i Crna Gora u 21.veku - Informaciono i telekomunikaciono društvo."

Kako dobiti Evropsku računarsku diplomu ?

Postoje dve mogućnosti:
Ovlašćene škole i centri za testiranje održavaju kurseve za polaganje ispita koji su usklađeni sa zahtevima ECDL programa. Nakon pohađanja kursa polaže se ispit za pojedini modul. Položeni ispit se evidentira u indeksu polaznika u SCG, ECDL bazi podataka.
Prisustvovanje kursevima nije uslov za polaganje ispita. Ako kandidat ima tražena znanja, može da se prijavi za testiranje bilo kom centru, a nakon uspešno položenih svih ispita dobija ECDL diplomu, koja je priznata u celom svetu.

Kako postati ovlašćeni centar za testiranje ? - Odobravanje rada centra za testiranje
Da bi organizacija postala ovlašćeni centar treba da se obati Kancelariji JISA i da pored opštih uslova, zadovolji i one sadržane u ECDL normi.
Kada su ispunjeni opšti uslovi, JISA će proveriti adekvatnost prostorija za testiranje, tehničku opremljenost, uslove za čuvanje ispitnog materijala, vezu sa Internetom i drugo.
Centar mora da zaposli najmanje dva ovlašćena ispitivača s ECDL diplomom, koji su položili ispit za ispitivača, te jednog koordinatora za ECDL, radi obavljanja stručnih poslova (manipulisanje indeksima, evidentiranje rezultata testiranja, sprovođenje ugovora o primeni ECDL zaštitnih znakova, osiguravanje sistema kvaliteta, komuniciranje sa JISA), te vođenje administrativno- finansijskih poslova.
Ako organizacija nema drugih zaposlenih, poslove administratora može obavljati jedan od ispitivača.
JISA organizuje obrazovanje za ispitivače koje uključuje: proveru znanja kandidata, mere sigurnosti pri zaštiti baze za testiranje i ispitnog materijala, administraciju postupka testiranja, te obuku za koordinatora.
Nakon završetka kursa, JISA daje uverenje ovlašćenim ispitivačima, koji mora da bude istaknut na vidljivom mestu u centru.
Centar može da angažuje i ispitivače, koji nisu zaposleni u organizaciji ali oni mogu da rade samo u tom centru, uz prethodno odobrenje JISA.

Nakon ispunjavanja svih uslova, organizacija sa JISA potpisuje ugovor i dobija uverenje za ovlašćeni centar za testiranje. Tom prilikom preuzima poverljivu bazu ispitnih pitanja za ručno testiranje, uputstvo za testiranje, zahtevani broj indeksa, marketinške materijale, administrativni sistem i uputstvo o komunikaciji sa JISA.

- Provera znanja kandidata za diplomu

U svetu postoje dva sistema testiranja; automatsko i ručno.
Kod automatskog (ATES), koristi se namenski softver za proveru znanja, koji nakon njegovog iniciranja šalje kandidatu na ekran slučajno odabrani test za određeni modul i registruje odgovore sabirajući i bodove. Ako je suma bodova dovoljna, sistem nakon zadnjeg odgovora, obaveštava kandidata o uspešno položenom testu i rezultate upisuje u bazu podataka.
Kod ručnog testiranja, ispitivač uzima iz kase slučajno odabrani test i daje ga kandidatu s pripadajućom disketom na kojoj se nalaze ostali podaci za polaganje ispita.
Sistem ručnog testiranja primenjuje se kod polovine centara za testiranje u svetu, naročito kod onih koji su tek počeli da uvode program, posebno zbog značajnih troškova nabavke ATES-a.
Svaka osoba, ako poznaje nastavno gradivo, može pristupiti proveri za sve module već istog dana.

Kada centar obavlja i obrazovanje, mora osigurati da predavač koji je obrazovao kandidate za određeni modul testa, ne može biti i ispitivač ili obavljati nadzor prilikom testiranja za isti modul.
Predavači koji su obrazovali kandidate, za određeni modul, ne mogu ocenjivati njihove testove tog modula.
Centri za testiranje koji ujedno i obrazuju kandidate,treba da koriste odobrenu literaturu za sticanje znanja za ECDL program ali dozvoljena je i ona iz koje mogu da se steknu znanja koja se zahtevaju na ispitu, kako je navedeno u programu Syllabus (www.ecdl.com/syllabus).

- Provera rada centra za testiranje

Da bi se utvrdilo da li se poštuju ugovoreni postupci osiguranja kvalitete, povremeno se obavlja provera rada centra koju sprovode Fondacija ili JISA, kojom se utvrđuje izgled centra, tehnička opremljenost, sistem za testiranje, način registracije kandidata, mogućnost obavljanja testiranja za kandidate sa posebnim potrebama (ako postoji), administrativni sistem evidentiranja kandidata, manipulisanje nekorišćenim indeksima, istaknutost dozvole za rad centra i ispitivača, čuvanje dokumentacije o testiranju i drugo.
Provera se obavlja i za vreme trajanja testiranja kandidata, što uključuje utvrđivanje identiteta kandidata,materijale korišćene pri testiranju,trajanje testa, vreme početka i završetka testiranja, ponašanje kandidata (izlazak iz dvorane, iznošenje testova i drugih materijala, prepisivanje rezultata, razgovor sa drugim kanidatom, korišćenje mobilnog telefona, korišćenje literature, traženje pomoći od drugih kandidata ili ispitivača, napuštanje prostorije bez nadzora, što sve nije dozvoljeno), predaja ispitnog materijala ispitivaču nakon završetka testiranja, početak ocenjivanja kandidata, vreme unosa rezultata u administrativni sistem, vreme upisa rezultata u indekse, ime osobe koja je ocenjivala testove, način čuvanja i osiguravanja rezultata testiranja, mesto ocenjivanja, osiguranje mesta za čuvanje podataka o kandidatima i drugo.

Ako kandidat povredi pravila testiranja, njegovo će testiranje biti odmah prekinuto.
Nakon testiranja, kontrolor će izabrati 10 slučajno odabranih testova na temelju kojih će izraditi izveštaj o proveri, koji će sadržavati analizu potrebnog vremena za rešavanje testova, postupak ručnog ocenjivanja i drugo, da bi utvrdio preciznost ocenjivanja, objektivnost i metodologiju, procenat prolaznih ocena po modulima, što će se u izveštaju naznačiti kao odlično, prihvatljivo, odnosno neprihvatljivo.

Ako rezultati provere budu nezadovoljavajući, centru može da se uskrati produženje ovlašćenja za rad naredne godine.

- Kandidati sa posebnim potrebama

Program Evropske unije, E-Europe, posebnu pažnju pridaje informatičkom opismenjavanju osoba sa posebnim potrebama, kako bi oni bili sposobni i ravnopravni u obavljanju poslova sa drugim građanima.

- Provera znanja za osobe sa posebnim potrebama

Određeni broj centara za testiranje će stvoriti uslove za obrazovanje i proveru znanja gluvih osoba ili onih oštećenog sluha, slepih ili oštećenog vida, osobe sa fizičkim nedostacima ili onih sa trajnim zdravstvenim problemina, te osoba s teškoćama u učenju.
Kod testiranja takvih osoba ispitivač mora da primeni propisane postupke.
JISA propisuje postupke kojima se olakšava testiranje i daje posebne pogodnosti: duže vreme testiranja za 15 minuta, korišćenje posebne prostorije s ispitivačem koji mora da bude prisutan za vreme testiranja, korišćenje posebne tehnologije prilagođene potrebama, korišćenje većeg formata lista za testiranje, korišćenje tumača pomoću znakova za gluve, korišćenje ispitnog lista u različitim zvučnim formatima, pomoćnika za lične potrebe tokom testiranja, koji ne sme pomagati kandidatu u rešavanju testa, mogućnost testiranja kandidata van centra za testiranje, gde postoje traženi uslovi.Ako postoje dodatni zahtevi, Fondacija može odobriti njihovu primenu (usmeni test, stanke u radu, dodatno vrieme duže od 15 minuta, dovođenje čitača zajedno sa kandidatom i rad u posebnoj prostoriji, radi neometanja rada drugih kandidata, dovođenje pisara za kandidate koji ne mogu pisati i druge).

Potrebna prilagođavanja centra

Osobe koje smatraju da im je potreban poseban tretman, moraju da se obrate Kancelariji JISA, koja će utvrditi da li je zahtev opravdan, poštujući ECDL normu.
Ako centar dobije zahtev, a nema osigurane propisane uslove, dužan je da obavesti JISA, koja će nastojati da tome udovolji.