ULOGA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA


U Beogradu, 29. novembra 2007. godine u svečanoj sali Beogradskog sajma, u okviru VI Međunarodnog sajma preduzetništva „Biznis baza 2007“ održala se druga prestižna konferencija pod nazivom:
„Srpsko preduzetništvo na putu ka Evropi“
uloga informatike  u razvoju preduzetništva
Organizatori konferencije:

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i
JISA
Info, časopis za informatiku, računarstvo i telekomunikacije Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije - JISA

Suorganizator: Privredna komora Beograda

Tema: Uloga informaciono komunikacionih tehnologija u razvoju malih i srednjih preduzeća.
Posetioci: Vlasnici malih i srednjih preduzeća koje pozivaju Agencija i Komora
Na konferenciji je učestvovalo veliki broj firmi iz zemlje i inostranstva koje su prezentovale svoja rešenja za mala i srednja preduzeća i dali odgovore na osnovna pitanja o tome kako:
 1. napraviti biznis plan, definisati opremu i napraviti mrežu
 2. nabaviti odgovarajući knjigovodstveni softver
 3. obezbediti i poslovati preko Interneta
 4. obučiti ljude za rad
 5. održavati sistem
 6. upravljati resursima preduzeća
 7. obezbediti efikasno poslovanje
 8. opredeliti se za zaštitu
 9. obezbediti dobar informacioni sistem
 10. odabrati prave konsultante
 11. da li to raditi sam ili koristiti usluge drugih (outsouricng)
 12. obezbediti sredstva za nabavku istih i koristiti usluge elektronskog bankarstva

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
Direktor
Dejan Jovanović

 

Predsednik JISA
Djordje Dukić